רכיב

/ מוצר מבית CodingMall.com-הסכמת... Membership & Access Control
ג'ומלה חברות & גישה Control(Products/) שתיים, ג'ומלה החברות פלוס גישה שליטה ג'ומלה
בקרת גישה, שילם חברות, מוצרים ג'ומלה, ג'ומלה admin, ג'ומלה מוצרים, חברות ג'ומלה, מנהל רשות, בקרת הרשאת, רישום jomsocial, עם תשלום, extensions get the power of subscription combined with access rights. ...
website. In fact you can define access control options for ...
3.
... added to those suga & vm groups. Please see plan detail page of simsu gold on it's demo site. Q. I need a to downloads available in rokdownloads. Different user ...
(Simsu)? A. Here is the way to do that; - Point a menu item to index.php?option=com_simsu&view=plans to display ...
admin permission control. Can you please give me some examples to use your SUGA custom permissions rules? A. To control permissions for administrators ...
Joomla ACL very efficiently. You can create unlimited user groups ...
... and effective Joomla subscription and Community Builder (CB) Subscription. Buying with Advanced Multiprofile/Multi-level ...
/product from CodingMall.com you have agreed ...