ג'ומלה חברות

... accessible with www like  www.your-website.com. Installation of packages First of all you need to install the package in ג'ומלה העורפי. אנו שולחים את חבילות אלה באמצעות דואר אלקטרוני. -ללכת ב ג'ומלה back ...
שתיים, ג'ומלה חברות פלוס גישה Control ג'ומלה 3.x מוכן! הצרור האולטימטיבי עבור ג'ומלה חברות. שני ג'ומלה extensions to get the power of subscription combined with access rights. ...
3. ג'ומלה בקרת גישה Frontend
(שאלות ותשובות/ג'ומלה מוצרים)
... added to those suga & vm groups. Please see plan detail page of simsu gold on it's demo site. Q. I need a ג'ומלה ACL component to restrict downloads available in rokdownloads. Different user ...
SimSu - Edition 3.x זהב מוכן! לאחר ההצלחה הגדולה של SimSu אנו שמחים להכריז על חדש חברות Component, the GOLD version of SimSu. It has all features of SimSu (Simple ...
5. חברות סיומת
(שאלות ותשובות/ג'ומלה מוצרים)
אלו השאלות הקשורים שלנו שילם כלליים חברות מנהל, המכונה SimSu זהב. ניתן להשתמש בהרחבה זו על כל אתר אינטרנט. ש. אני רוצה לדעת אם שלך כ'שולמו extension ...
אם אתה משתמש כ'שולמו שלנו חברות מנהל (simsu. com) או לא, זו בחירה טובה לשלוח מיילים שלך משתמשים. להיות בקשר עם הלקוחות שקנו חברות on your site ...
... id in Simsu (Paid memebership manager). For example, SMU-1-SMU Buy that product from virtuemart creates a subscription in our Paid חברות מנהל (simsu. com) אשר יכול כבר ראיתי back end ...
קופוני הנחה , JomSocial הרחבה זו מוסיפה אפשרות קופון שלנו כ'שולמו and Jomsocial subscriptions. ...
Joomla back end >> Components >> Paid Joomla back ...
Joomla Component (Simsu)? A. Here is the way to do that; - Point a menu item to index.php?option=com_simsu&view=plans to display ...
... members and one for paid members. - Go in Joomla backend >> JomSocial configuration >> Site. You will see a new drop-down added there. This drop-down contains your multiprofile types that ...
... to customers or to worry about subscription renewals. More convenience, more money! Feature Highlights: Joomla remains easily upgradable Create ...
... or to worry about subscription renewals. More convenience, more money! Feature Highlights: Joomla remains easily upgradable Create as many plans ...
... see the parameters of plug jomsomu in plans (free or paid). In jomsocial config ...

(FAQ/Installation & Troubleshooting)
Membership Manager. The bundle. Step by Step Procedure - Download mem_mgr_jomsocial_unzip_first.zip and extract it into ...
Q. How to set different registration links for each user category when using your 'Advanced Multi Profiles Manager' component? A. See the following example; Default registration link: https://codingmall.com/demojs/index.php?option=com_community&view=register&Itemid=6 ...

(Products/Joomla)
... this hacks core code but just a few lines. Joomla and Jomsocial remains easily upgradeable. Imagine, how you can customize your JomSocial site. You will have great options. Premium members can have stunning ...

(Products/Joomla)
Advanced Multi Profile Multi Level Access Control for JomSocial Now have a great control over JomSocial configuration. Customize JomSocial for each profile type, as you want! JomSocial .6 ready. ...

(Products/Joomla)
When browsing a product detail page, this module shows prices available to other shopper groups for the same product. A great way to encourage shoppers to join premium shopper groups available on your ...
Joomla plans. One is silver where people can access everything but they are not allowed to post videos ...
<< < 2 > >>