จำกัดส่วนประกอบของ Joomla

สองในหนึ่ง, Joomla สมาชิกบวกเข้า Control Joomla 3.x พร้อม กลุ่มที่ดีที่สุดสำหรับ Joomla สมาชิก สอง Joomla extensions เพื่อ get the power of subscription combined with access rights. ...
นี่มา SUGA - ผู้ใช้ง่ายและควบคุมการเข้าถึงกลุ่ม กดให้ควบคุมการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ ในหน้าของคุณ Joomla website. In fact you can define access control options for ...
3. Joomla ควบคุม Frontend
(ผลิตภัณฑ์ FAQ/Joomla)
... added to those suga & vm groups. Please see plan detail page of simsu gold on it's demo site. Q. I need a Joomla ACL ส่วนประกอบ to จำกัด downloads available in rokdownloads. Different user ...
Q วิธี Joomla/ Jomsocial ลงทะเบียนทำงานร่วมกับ Membership Component (Simsu)? A. Here is the way to do that; - Point a menu item to index.php?option=com_simsu&view=plans to display ...
5. Joomla ควบคุมสิทธิ์ Admin...
(ผลิตภัณฑ์ FAQ/Joomla)
Q ในส่วนขยายสำหรับ Joomla admin permission control. Can you please give me some examples to use your SUGA custom permissions rules? A. To control permissions for administrators ...
Backend เข้าควบคุมผู้จัดการ Joomla ให้ควบคุมดูแลการดำเนินงานนอกเหนือจากดี Joomla ACL ขยายออกไป Joomla ACL very efficiently. You can create unlimited user groups ...
... and effective ส่วนประกอบ ไม่เพียงสำหรับ JomSocial จ่ายสมาชิก / สมัครสมาชิกแต่ยัง Joomla subscription and Community Builder (CB) Subscription. Buying with Advanced Multiprofile/Multi-level ...
8. Terms & Refund Policy
(Uncategorised Content)
ขยายธุรกิจของเราทั้งหมดมาพร้อมกับใบอนุญาตในโดเมนเดียวกัน ผู้ใช้อาจไม่ขาย ให้เช่า หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรหัส โดยการซื้อใด ๆ คอมโพเนนต์/product from CodingMall.com you have agreed ...