Meta từ khoá thành Tags

Meta-Keywords-as-Tags
Này plugin Hiển thị từ khoá meta là thẻ trên bài viết của bạn. Bạn có thể thấy plugin này trong hành động trên trang bài viết của chúng tôi và cũng trong bài viết này. Mỗi thẻ sẽ liên kết đến trang tìm kiếm của trang web joomla của bạn và hiển thị kết quả tìm kiếm cho từ/cụm từ đó. Có nghĩa là, bạn có thể có nhiều trang trong chỉ mục tìm kiếm bởi vì điều này.

 

Tuyệt vời cho SEO!

 

Tags được tạo ra tự động từ meta từ khoá. Bạn không cần phải nhập bất cứ điều gì.

 

 


Của nó đơn giản, chỉ cần cài đặt và xuất bản các plugin.

 

Price £39.99 ưu đãi đặc biệt £19.99 ........................... mua bây giờ