Home FAQ Joomla Products Joomla Optimize Images

Joomla optimizacijo slike

Vprašanje: Kdaj preverite moje strani s hitrost stran Google , vidim veliko sporočil za optimizacijo slike. Seveda, to mi daje nizko oceno. Je nekaj, kar vaš plugin lahko optimizirate na letenje?

odgovor: ja, naša Joomla hitrost Plugin lahko optimizirate slike on the fly and gives you a better score with hitrost stran Google . The ultimate result is faster page loads. For a fully functional, free trial and more information, please check pospešiti Joomla .