Virtuemart -לשמור על חנות פרטית

Joomla 3.0 Compatible

לשמור את פרטי החנות Virtuemart

עכשיו זה פשוט וקל להסתיר את מחירי המוצרים של משתמשים לא רשומים. אין צורך לשנות את כל הליבה קבצים Virtuemart או ג'ומלה.

תוסף זה מאפשר לך לשמור את החנות Virtuemart פרטית של מבקרים בלתי רצויים. באפשרותך למנוע לחלוטין גישה למבקרים או רק להסתיר את הפעולה מחיר ועגלה. הכל תלוי הבחירה שלך.

ישנם עוד אפשרויות כדי לקבוע מי יכול לראות את המחירים של חברי. באפשרותך גם לאפשר לכל החברים לראות מחיר חנות וקניות או באפשרותך לאפשר קבוצות ג'ומלה נבחרות בלבד שיכול לראות המחירים והקניות.

£29 - Buy Now - Only £49 £49הורדה חינם

צור קשר עכשיו כדי לקבל חינם והמשפט תקינים אם אתה רוצה לבדוק את זה לפני הקנייה.