VirtueMart -giữ cửa hàng riêng

Joomla 3.0 Compatible

giữ của bạn Virtuemart cửa hàng tư nhân

bây giờ nó là đơn giản và dễ dàng để ẩn giá sản phẩm của bạn từ người dùng bỏ đăng ký. Không cần phải sửa đổi bất kỳ lõi Virtuemart hoặc Joomla tệp.

plugin này cho phép bạn để giữ cho Virtuemart cửa hàng của bạn riêng từ khách truy cập không mong muốn. Bạn hoàn toàn có thể từ chối truy cập cho khách truy cập hoặc bạn chỉ có thể ẩn hoạt động giá và giỏ hàng. Tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

ngoài ra có các tùy chọn để kiểm soát những người có thể xem giá cả từ các thành viên. Bạn có thể hoặc là cho phép tất cả các thành viên để xem cửa hàng giá và mua sắm hoặc bạn có thể cho phép các nhóm Joomla chỉ được chọn những người có thể xem giá và mua sắm.

£29 - Buy Now - Only £49 £49Download miễn phí

liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để có được một miễn phí và đầy đủ chức năng thử nghiệm nếu bạn muốn thử nghiệm nó trước khi mua.