Home FAQ Joomla Products Paid Membership Translation

Platené členstvo preklad

Q. Ako možno som ho lokalizovať? Kde nájdem súbor jazyka?

A. platené členstvo manažér jazykové súbory sú
en-GB.com_simsu.ini in  /language/en-GB/ folder

a dva súbory
en-GB.com_simsu.ini
en-GB.com_simsu.sys.ini
in /administrator/language/en-GB/    folder.

budete musieť zmeniť svoje meno a skopírujte tieto súbory do priečinka jazyk. Napríklad preložiť do Francúzska, musíte skopírovať tieto súbory
fr-FR.com_simsu.ini      to /language/fr-FR/      folder
a
fr-FR.com_simsu.ini
fr-FR.com_simsu.sys.ini
to /administrator/language/fr-FR/    folder.

Q. Ako môžete prispôsobiť rozloženie/css?

A. Môžete upraviť tieto files:

/components/com_simsu/views/plans/tmpl/default.php