Home System Requirements

Systém požiadavky

  • ionCube nakladače nainštalovaný vo webovom serveri (k dispozícii zdarma)
  • Apache verziu 1.3.x alebo nad
  • MySQL verzia 4.1.18 alebo nad
  • php 4.x/5.3.x ale menej ako 5.5.x