ตั้งค่า ลิงค์ลงทะเบียน frontend แตกต่างกันสำหรับแต่ละประเภทผู้ใช้

Q. วิธีการตั้งค่าลิงค์ลงทะเบียนแตกต่างกันสำหรับแต่ละประเภทผู้ใช้เมื่อใช้ส่วนประกอบของ 'ขั้นสูงหลายส่วนกำหนดค่าตัวจัดการ' ?

A. ดูตัวอย่างต่อไปนี้;

ลิงค์การลงทะเบียนเริ่มต้น:

https://codingmall.com/demojs/index.php?option=com_community&view=register&Itemid=6

เชื่อมโยงลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ประเภทรหัสเลข 2

https://codingmall.com/demojs/index.php?option=com_community&view=register&Itemid=6&jomsomu_cat=2

 

ดู คุณต้องการเพิ่ม &jomsomu_cat=2 จบ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดลิงค์เหล่านี้ลงทะเบียนรายการเมนูที่คุณเลือกได้