ความเป็นส่วนตัว นโยบาย

นโยบายนี้ครอบคลุมวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง และจะใช้ทุกมาตรการป้องกันของคุณส่วนบุคคลข้อมูลการ

เท่านั้นจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการกรอกข้อมูลการสั่งซื้อ เราจะไม่ขาย หรือเผยแพร่ข้อมูลของคุณให้ทุกคน