นักช้อป กลุ่มโมดูเปรียบเทียบราคา

compat_15_nativecompat_16_nativeJoomla 1.7 CompatibleJoomla 2.5 CompatibleJoomla 3.0 Compatible

Price-Comparison-Module
เมื่อเรียกดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ โมดูลนี้แสดงราคามีกลุ่มนักช้อปอื่น ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน วิธีดีเพื่อส่งเสริมให้นักช็อปร่วมพรีเมี่ยมนักช้อปกลุ่ม บนไซต์ของคุณ และที่ คุณสามารถคิดค่าธรรมเนียมรายเดือน/รายปี.


คุณสามารถใช้โมดูลนี้ มีผู้จัดการของเราเป็นสมาชิกจ่ายเงินแก่ผู้ใช้โดยอัตโนมัติในกลุ่มนักช้อปต้องชำระเงินสำเร็จได้ติดต่อสดการสาธิตหรือทดลองใช้งาน


£29.99 มี £19.99... สั่งซื้อเดี๋ยวนี้