פתרון בעיות שילם מנהל חברות

דברים שיש לבדוק:

-לוודא כי כל מורשים. אם הם אינם מורשים אתה רואה תיבת דו-שיח רשיון בעקבות;
a) Joomla back end >> Components >> שילם מנהל חברות
b) Joomla back end >> Plugins Manager

אם יש לך גם את זכויותינו פרופיל שליטה סיומת, בדוק את הפרטים הבאים:

-הקובץ אמור להיות נכונה permissions:
/libraries/joomla/database/database.php

(בדרך כלל 644). לא ראוי לקרוא בלבד. אם זה הוא לקריאה בלבד, נא להפוך אותו ניתן לכתיבה. . אז נלך במנהל תוספים, להשבית jomsomu מערכת תוסף ולהפעיל אותו שוב