Αντιμετώπιση προβλημάτων καταβληθεί ένταξη διευθυντής

Τα πράγματα που πρέπει να ελέγξετε:

-βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν άδεια. Εφόσον δεν υπάρχει άδεια μπορείτε να δείτε ένα παράθυρο διαλόγου άδεια στο εξής?
a) Joomla back end >> Components >> καταβληθεί ένταξη διευθυντής
b) Joomla back end >> Plugins Manager

εάν έχετε επίσης μας προφίλ προηγμένες δικαιώματα ελέγχου επέκταση, ελέγξτε τα ακόλουθα:

-αυτό το αρχείο πρέπει να έχει σωστή permissions:
/libraries/joomla/database/database.php

(κανονικά 644). Αυτό δεν διαβάζονται μόνο. Αν αυτό είναι μόνο για ανάγνωση, παρακαλώ να είναι εγγράψιμο. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο διαχειριστή plugins, απενεργοποιήσετε plugin σύστημα jomsomu και να τον ενεργοποιήσετε ξανά.