Khắc phục sự cố trả tiền quản lý tư cách thành viên

Điều cần kiểm tra:

-đảm bảo rằng tất cả được cấp phép. Nếu họ không được cấp phép bạn nhìn thấy một hộp thoại giấy phép sau đây;
a) Joomla back end >> Components >> trả tiền quản lý tư cách thành viên
b) Joomla back end >> Plugins Manager

nếu bạn cũng có quyền nâng cao hồ sơ của chúng tôi kiểm soát phần mở rộng, hãy kiểm tra sau đây:

-tập tin này cần phải có chính xác permissions:
/libraries/joomla/database/database.php

(thường 644). Nó sẽ không được đọc chỉ. Nếu nó chỉ đọc, xin vui lòng làm cho nó có thể ghi được. Sau đó đi trong quản lý plugin, vô hiệu hóa jomsomu hệ thống plugin và bật lại nó.