ติดตั้ง ขั้นตอนสำหรับกลุ่ม

ติดตั้งขั้นตอนสำหรับการจัดการส่วนกำหนดค่าขั้นสูงหลายรวมกับจ่ายกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม

ขั้นตอนโดยขั้นตอน

-Mem_mgr_jomsocial_unzip_first.zip ดาวน์โหลด และแยกไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว

-ติดตั้ง com_simsu

- Install plug_pammag and publish it. To publish a plugin you need to go to Exensions >> Plugin Manager.

-Plug_jomsomu.zip ดาวน์โหลด ติดตั้ง และเผยแพร่

-การใช้วิธีนี้ โปรดดู JomSocial สมาชิก - ขั้นตอน และติดต่อเรา สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม หรือ เพื่อขอทดลองใช้ฟรี