Slideshow cho Virtuemart

đẹp slideshow cho virtuemart trang thể loại. Rất dễ dàng để cài đặt và sử dụng. Nó tự động chọn hình ảnh từ các sản phẩm có sẵn trong thể loại và hiển thị trong slideshow.

simsu_hp_plug_params

 

đầy đủ chức năng miễn phí xét xử có

 

Click vào đây để xem Demo sống
£39.99  £19.99
Buy Now