Home WordPress

WordPress

Multi Sites plugin cho WordPress và WooCommerce

ca ngợi là một trong những plugin WordPress tốt nhất và đơn giản để chạy nhiều trang web từ một cài đặt WordPress đơn giản. Bạn không cần phải đi vào sự phức tạp của nhiều người sử dụng WordPress. Chỉ cần cài đặt WordPress đơn giản. Giống như bạn làm cho bất kỳ trang web mới.

giả sử bạn đã cài đặt WordPress trên example.com. Tất nhiên bạn có thể truy cập nó trên tên miền miền mà bạn cũng có thể có các tùy chọn sau:

chú ý: trong tất cả ba tùy chọn sau đây, bạn có thể có một chủ đề khác nhau, các thiết lập khác nhau, nội dung khác nhau, các trang khác nhau và các widget khác nhau trên mỗi trang web phụ. Bạn sẽ làm các thiết lập trong các thiết lập plugin trang web đa của chúng tôi trong WordPress admin cho mỗi tên miền, tên miền phụ hoặc thư mục con.

đọc thêm...