Προστασία της ιδιωτικής ζωής πολιτική

αυτή η πολιτική καλύπτει το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Παίρνουμε μυστικότητά σας σοβαρά και θα λάβει όλα τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνουμε θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να συμπληρώσει την παραγγελία σας. Εμείς δεν θα πουλήσει ή να τα αναδιανείμουν σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε.