Prestashop כמחיקת הזמנות

מודולים זה מאפשר לך למחוק את הפקודות הבדיקה שלך מהחנות שלך PrestaShop בקלות רבה. זה מוסיף על הסמל ' מחק ' חוץ סמל התצוגה סדר. הטוב ביותר של כל זה לא לפרוץ בכל ליבה PrestaShop קובץ.


תכונות:

  • מאפשר לך למחוק כל צו של משרד אחורי הפקודות בכרטיסיית
  • מאשרת את פעולת המחיקה לפני שתמשיך.
  • נהדר להסיר את צווי מבחן החנות שלך.


£39.99  לקנות עכשיו

 


התקנה פשוטה מאוד. בדיוק כמו כל האחרים סטנדרטי PrestaShop מודול-