WordPress senaste inlägg modul för Prestashop

du integrerar din WordPress blogg med din PrestaShop? Denna modul lägger ett block att visa de senaste n antalet inlägg Sammanfattning från din WordPress blog.

fantastiska är att WordPress tabeller kan installeras i en separat databas samt som i samma databas. Du har båda alternativ.

Köp nu

 

grundläggande configuaration:


WordPress tabellprefix: Ange din wordprefix på detta område. Som standard varje wordpress tabellnamn börjar med wp_ detta kallas tabellprefix. Om du har en annan, ange det i det här fältet

Antal inlägg: antal inlägg att visa i den modul.

Number of characters:  How many starting characters to show for each post.

WordPress blogg URL: Webbadressen till din WordPress Blog. Detta kan till exempel vara http://localhost/blog/ om word press är installerat i /blog mapp på din webbplats.

valfria inställningar:

 


om Wordpress tabeller inte i samma databas, måste du ange anslutningsinformation för den wordpress data banken. In this case wordpress databas bör finnas på samma server.


4) Publish it.  By default it will show in left column but you can change its position from
Back Office > Modules > Positions

se denna länk för mer information;
http://www.prestashop.com/wiki/Moving_and_Transplanting_Modules/

In fall av problem, vänligen kontakta oss.