PrestaShop xóa đơn đặt hàng

này mô-đun cho phép bạn xóa đơn đặt hàng thử nghiệm của bạn từ cửa hàng PrestaShop của bạn rất dễ dàng. Nó cho biết thêm một xóa biểu tượng bên cạnh các đơn đặt hàng xem biểu tượng. tốt nhất của tất cả nó không hack bất kỳ lõi PrestaShop tệp.


tính năng:

  • cho pheùp baïn xoùa bất kỳ đơn đặt hàng từ trở lại văn phòng đơn đặt hàng tab.
  • xác nhận hành động xóa trước khi tiếp tục.
  • tuyệt vời để loại bỏ kiểm tra đơn đặt hàng từ cửa hàng của bạn.


£39.99  mua bây giờ

 


cài đặt là rất đơn giản. Cũng giống như bất kỳ khác tiêu chuẩn PrestaShop module.