Ταχύτητα επάνω PrestaShop

εδώ έρχεται μια νέα PrestaShop ενότητα να επιταχύνει τον ιστοχώρο ηλεκτρονικού εμπορίου σας PrestaShop. Αυτή η ενότητα, βελτιστοποιεί τα αρχεία css θέμα PrestaShop σας και αυξάνει την ταχύτητα σελίδα Google σας κατάταξη.

Πρώτα ελέγξτε την ιστοσελίδα σας ταχύτητα σελίδα Google κατάταξη χωρίς την εγκατάσταση της μονάδας μας. Μπορείτε να το ελέγξετε εύκολα με επέκταση Firefox για την ταχύτητα σελίδα της Google. Then, install our module, optimize your theme and check it again.

£49.99  BUY Now

Note: Our module do its best to optimize your theme but actual points gain depends on your theme.