Privacy politik

policyn handlar om hur vi använder din personliga information. Vi tar din integritet på allvar och kommer att vidta alla åtgärder för att skydda din personliga information.

någon personlig information som mottagits kommer endast användas till att fylla din beställning. Vi kommer inte sälja eller distribuera din information till någon.