Personvern Policy

retningslinjene dekker hvordan vi bruker dine personlige opplysninger. Vi tar personvern på alvor og vil ta alle forholdsregler for å beskytte din personlige informasjon.

personopplysninger mottatt vil bare bli brukt til å fylle ordren. Vi vil ikke selge eller videredistribuere informasjon til noen.