Home System Requirements

System krav

  • ionCube loader installert på webserveren (tilgjengelig gratis)
  • Apache versjon 1.3.x eller over
  • MySQL versjon 4.1.18 eller nyere
  • php 4.x/5.3.x men mindre enn 5.5.x