Tốc độ lên PrestaShop

ở đây có một mô-đun PrestaShop mới để tăng tốc độ trang web thương mại điện tử PrestaShop của bạn. Mô-đun này, tối ưu hóa tập tin css của bạn chủ đề PrestaShop và tăng của bạn xếp hạng tốc độ trang Google.

đầu tiên kiểm tra tốc độ của trang web của bạn Google trang xếp hạng mà không cài đặt mô-đun của chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra nó một cách dễ dàng với phần mở rộng Firefox Google trang tốc độ. Then, install our module, optimize your theme and check it again.

£49.99  BUY Now

Note: Our module do its best to optimize your theme but actual points gain depends on your theme.